LARM & SÄKERHET

INSTALLATION OCH SERVICE AV LARM & ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Med säkerhet inom elteknikbranschen menar man så kallad elteknisk säkerhet som innefattar brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, CCTV (kameraövervakning) och drift- och larmöverföring.
Vi installerar larm och övervakningssystem i hus, bostadsrätter, fritidshus, hyresfastigheter, industrilokaler, kontorslokaler, restauranger och butiker.
Image

Driftslarm

Ett driftslarm har till uppgift att övervaka temperatur, tryck, flöde, fuktighet, värme, kyla osv. Det kan till exempel gälla processer, dataservrar, frys- / kylanläggning, värmepanna, pumpanläggningar eller hiss. Med ett driftslarm installerat kan man undvika onödiga skador och i många fall långa och kostsamma driftsstopp.

Inbrottslarm & Hemlarm

Inbrottslarmets största uppgift är att fungera preventivt. Skulle det ändå bli ett inbrott krävs att driftsäkerheten är tillförlitlig. Då är larmets uppgift att förhindra angrepp samt att väktare och polis tillkallas

Erfarenheten visar att inbrottslarm är det effektivaste sättet att förebygga inbrott. Med väl utprovad systemuppbyggnad och med godkända produkter samt en rätt utförd projektering kan du sova gott om natten.

Brandlarm & Brandindikering

En brandincident på ett företag är det mest allvarliga som kan drabba er verksamhet. Ett brandlarm som upptäcker branden på ett tidigt stadium är därför oerhört viktigt.

Kameraövervakning

Syftet med kameraövervakning är att avskräcka från brott, men om ett brott skett ska det ge möjlighet att fastställa händelseförlopp och att indentifiera personer och objekt.

Vi har god kännedom om vilka övervakningssystem som är tillförlitliga och vi installerar och utför service på samtliga typer av kameraövervakningssystem.

KONTAKTA OSS OM DU HAR FRÅGOR OCH FUNDERINGAR

ELIT ELINSTALLATION

Hägglundsgatan 4
931 40 Skellefteå

0910-21 50 01

info@elit-el.se

SKELLEFTEÅ

Anders Marklund
0910-21 50 02
070-363 67 42
anders@elit-el.se

Pär Lindström
0910-21 50 03
070-363 67 47
par@elit-el.se

ARVIDSJAUR

Joakim Pettersson
0960-28 12 21
073-050 06 12
joakim@elit-el.se
Image