Elinstallationer & Elservice

Vi utför alla typer av elinstallationer för alla typer av ändamål

Elinstallation/
Elservice

Offert

Anders Marklund
0910-21 50 02 | 070-363 67 42
anders@elit-el.se

  Förnamn

  Efternamn

  E-post

  Telefon

  Meddelande

  Elinstallationer

  Vi utför alla typer av elinstallationer för alla typer av ändamål och åtar oss uppdrag som underentreprenör eller totalentreprenör vid nyinstallationer och ombyggnadsinstallationer. Vår breda kompetens och kunskap inom många olika områden gör oss till den självklara partnern för komplicerade och resurskrävande arbeten.

  Oavsett om du är privatperson eller företagare kommer du att dra nytta av våra tjänster!

  Elservice

  Vi erbjuder elservice och elserviceavtal till företag inom samtliga branscher. Tekniska lösningar för elinstallationer samt elservice minskar även energianvändningen och förbättrar driftssäkerheten.

  Vi har elektriker med kompetens inom områdena bygg, bostad, fastighet, tillverkningsindustri, processindustri, restaurang och butiker.

  Vår breda kompetens och kunskap inom många olika områden gör oss till den naturliga partnern för komplicerade och resurskrävande arbeten.

  Elinstallationer Bygg & Bostäder

  Vi har bred kompetens och lång erfarenhet när det gäller nätverk. För att leverera ett väl fungerande komplett nätverk i er fastighet har vi certifierad personal. Vi projekterar, installerar, mäter och felsöker.

  Elinstallationer Verkstäder

  Vi erbjuder allmänna elinstallationer, tele-installationer, belysning, samt telekommunikation och datakommunikation.

  Elinstallationer Butiker

  Vi erbjuder allmänna elinstallationer, installation av ergonomisk belysningsarmaturer oavsett typ, installation larm och kameraövervakning

  Elinstallationer Kontor

  Vi erbjuder allmänna elinstallationer, installation av ergonomisk belysningsarmaturer, installation larm och kameraövervakning, datanät och fibernät

  Elinstallationer Restauranger

  Vi erbjuder allmänna elinstallationer, installation av belysningsarmaturer oavsett typ, installation larm och kamera-övervakning, elinstallation av köksutrustning

  Låt oss eltesta din bostad/ verksamhet

  Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall att någon förolyckas.

  Har elinstallationen i din bostad/verksamhet passerat bäst före datum?

  Tänk också på att nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan vara förödande.

  Hur elsäkert är ditt hem/ verksamhet?

  Är du alldeles säker på att inte någon riskerar att få ström genom kroppen på grund av exempelvis en sprucken gummiisolering på en sladd eller att skadedjur har förstört kablar, kopplingar är felaktigt utförda och att jordade uttag saknas?

  Är elanläggningen rätt dimensionerad idag?

  Kan du helt lita på att din bostad/ verksamhet inte börjar brinna genom att elsystemet belastas mer än det byggdes för?
  Har du installerat exempelvis nya maskiner, fläktsystem, spabad, infravärme på uteplatsen och/ eller automatisk utebelysning.

  Larm & Säkerhet

  Driftslarm
  Ett driftslarm har till uppgift att övervaka temperatur, tryck, flöde, fuktighet, värme, kyla osv. Det kan till exempel gälla processer, dataservrar, frys- / kylanläggning, värmepanna, pumpanläggningar eller hiss. Med ett driftslarm installerat kan man undvika onödiga skador och i många fall långa och kostsamma driftsstopp.

  Inbrottslarm & Hemlarm
  Inbrottslarmets största uppgift är att fungera preventivt. Skulle det ändå bli ett inbrott krävs att driftsäkerheten är tillförlitlig. Då är larmets uppgift att förhindra angrepp samt att väktare och polis tillkallas

  Erfarenheten visar att inbrottslarm är det effektivaste sättet att förebygga inbrott. Med väl utprovad systemuppbyggnad och med godkända produkter samt en rätt utförd projektering kan du sova gott om natten.

  Brandlarm & Brandindikering
  En brandincident på ett företag är det mest allvarliga som kan drabba er verksamhet. Ett brandlarm som upptäcker branden på ett tidigt stadium är därför oerhört viktigt.

  Kameraövervakning
  Syftet med kameraövervakning är att avskräcka från brott, men om ett brott skett ska det ge möjlighet att fastställa händelseförlopp och att indentifiera personer och objekt.

  Vi har god kännedom om vilka övervakningssystem som är tillförlitliga och vi installerar och utför service på samtliga typer av kameraövervakningssystem.

  Tele, data & fiber

  Vi har bred kompetens och lång erfarenhet när det gäller nätverk. För att leverera ett väl fungerande komplett nätverk i er fastighet har vi certifierad personal. Vi projekterar, installerar, mäter och felsöker.

  KNX & Fastighetsautomation

  Vare sig det handlar om en villa, kontorskomplex eller hel fastighet ökar ständigt kraven på enkel och mångsidig styrning av värme, ventilation, belysning och multimedia. Bekvämlighet, säkerhet och energisparande funktioner går enkelt att uppnå genom intelligent styrning och övervakning av fastighetens system.

  Elkonstruktion & automatikskåp

  Från idé till produkt kan vi hjälpa er med helhetslösning av konstruktion, montage av apparat-, styr- eller automationsskåp, ombyggnation.

  Ta kontakt med oss idag!

  KONTAKTA OSS OM DU HAR FRÅGOR OCH FUNDERINGAR

  Kontakta oss
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram