Solceller

Ren energi till ett rent pris

Miljövänligt
Energieffektivt
Modernt

Offert

Anders Marklund
0910-21 50 02 | 070-363 67 42
anders@elit-el.se

  Förnamn

  Efternamn

  E-post

  Telefon

  Förbrukning kWh/år

  Huvudsäkring

  Takbeklädnad

  Takmått

  Väderstreck

  Taklutning

  Meddelande

  Fördelar med solceller

  En klimatsmart investering i solenergi återbetalas på relativt kort tid. Med de bidrag och incitament som finns idag förkortas den tiden ytterligare. Vi har kompetens inom området och erbjuder både produkter och tjänster med bra garantier från trygga leverantörer.

  - Energi från solceller är förnyelsebart och miljövänligt
  - Kan producera även en molnig dag
  - Så gott som underhållsfritt

  Marknaden för solenergi växer kraftigt och vi ser en ökad efterfrågan både från privatpersoner och företag. Det kan vara av miljöskäl man väljer solceller men framförallt är det ekonomiskt lönsamt att generera el från solen oavsett om det gäller ett villatak eller en stor mark- eller takplacerad anläggning.

  Installation av solceller

  Installation av solceller är elinstallationsarbete som ska utföras av registrerade elinstallationsföretag. När du köper och installerar solceller finns det flera viktiga saker att tänka på. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet. Det kan du göra här: https://www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget

  Den som vistas på tak ska vara skyddad mot fall med skyddsräcke eller vara förankrad med personlig utrustning för fallskydd. Det är ett sätt att bibehålla vår säkerhet!
  Alla ska ges samma förutsättning att arbeta säkert och tillfredställande. Vi utför allt arbete med fallskydd och all personal är utbildad inom taksäkerhet.

  Typ av byggnad och tak avgör förutsättningarna för installationen men det finns fler faktorer som till exempel snö- och vindlaster. Vi utför alltid en snö- och vindlastberäkning för att säkerställa att solcellsanläggningen är dimensionerad efter fastighetens unika förhållanden. Vilket även är ett krav för att uppfylla garantivillkoren.

  Underhåll av solceller

  Solcellsanläggningen ska vara en bekymmersfri investering och kräver i princip inget underhåll om det installeras korrekt!

  - Självrengörande paneler
  - Panelers effektgaranti är oftast 25 år

  Nackdelar med solceller

  - Är väderberoende och producerar inte året runt.
  - Påverkas av skuggning
  - Hög investeringskostnad men bra avkastning i längden samt ökar värdet på din fastighet
  - Kräver stor takyta trots effektiva solpaneler

  Ta kontakt med oss idag!

  KONTAKTA OSS OM DU HAR FRÅGOR OCH FUNDERINGAR

  Kontakta oss
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram